Historiens Verden  
     Forside        Log ind          
  
   Historie    Verdens historie    Europas historie    Tidlig middelalder    Højmiddelalder    Senmiddelalder   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  

Xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Det middelalderlige aristokrati
Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx 1300 xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx xx éx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xx.x. xxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx: Xxxxxxxx; xxxxxxx: xxxxxxxx; xx xxxxxx: xxxxxxx).
Xxxxxx xxxxx – xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx – xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xx. Xx xxxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxx x xxxxx xx 8. xx 9. xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx. Xx xxxx xxx x xxx 11. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx 1100, xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx, xx xxx xxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

De adelige privilegier
X xxxxxxxx xxx 1000 xxx 1300 xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx, xxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ”xxxxxxxxxxx”, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx, xxx xx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xx xxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xx xxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx 1300. Xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx, xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xx 1300 xxx x xx 1000.

Det adelige familienavn
Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx 1300. Xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xx éx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx 11. xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx, xxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx 1000. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx 1000, x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx. Xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx 1300 xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.

Hvorfor kom det til forandringer?
Xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx, xxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx? Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx, xx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx, xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx.
Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx-xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx – xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx – xxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx – x xxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx.
Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx x xx xxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxx xxxx. Xxx xxx xxx xxxxx xxx – xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxx – xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx Xxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (9. xx 10. xxxxxxxxxx) xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx xxxx xx Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x Xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx x xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx Xxxxxxx. X xxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxxx xx 1000 xxx xxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxx xx xxxxxx – xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx – xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx. Xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx 11. xxxxxxxxxx. Xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Gudsfredsbevægelsen
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxx 10. xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx Xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x 989 x xxx xxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx (xxxxx: xxx Xxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx. Xx xxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx. Xxx x xxx xxxx xxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx-xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxxxx (xxxxx: xxxxxx Xxx) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x xxx xxxxxxx Xxxxxxxx x 1027. Xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx. X xxxxx xx xxx 11. xxxxxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xx 1100 xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxx xxx xxx xxxxx, xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xx Xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx. X xxxxxxxx xx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx) xxx xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx Xxx xxxx xxx xxxxx, xx xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx x Xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx éx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx éx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xx xxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxx 11. xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Publikationsår: 2015

Arbejdsspørgsmål:

1. Xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx?

Anbefalet litteratur

Xxxx, Xxx
Feudalismen i middelalderen x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx: Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, 2015

Xxxxxx, Xxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 1050-1300
Xxxxxx: Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1985

Xxxxx, Xxxxxxx
Xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxx
Xxx Xxxx: XXX Xxxxx, 1982

Xxxx, Xxxxxxx (xxxxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxx Xxxxxxx: Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx
Xxx Xxxx: Xxxxxxxx Xxxxx, 1985
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

35.172.111.71