Historiens Verden  
     Forside        Log ind          
  
   Historie    Verdens historie    Europas historie    Tidlig middelalder    Højmiddelalder    Senmiddelalder   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


Romerske og germanske familieforhold
- Xxxxxxxx

Xx xx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx.
X 4. xx 5. xxxxxxxxxx x.x.x., xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxxxxxx.
Xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx. X xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.
Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx; xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Romerske og germanske familieforhold
- Xxxxxxxxx

Xxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx: xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx x Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx éx xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (”xxxxxxxxx”) xx xxxx (”xxxx”), xxx. ”Xxxxxxxxx xxxx”. Xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx: xxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx éx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxx éx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

Romersk og germansk ægteskabspraksis
Xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx (xxxxx xxx ”xxxx xxxxxxx xxxx”), xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx, xxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx. Xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Hvilken praksis sejrede
- xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx?

X xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx éx xxxx, xxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
X 10. xx 11. xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

Kirkens betydning for familiens udvikling
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx (”xxxxxxxx”) xx xxxx (”xxxxxxxx”), xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx (”xxxxxxx”) xx xxxx (”xxxxxxxx”), xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
Xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxx. X xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx 4. xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx xxx.
X xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx, xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxx, xx xxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx – xxxxxx xxxxx xxxxxxxx – xxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx Xxxxxxxx' xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Kirken og skilsmisse
Xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx; xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxx xxxx xxx éx xxxxxx xx xxxxxx. Xxxx xxx Xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx, xx xxxx xx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx x xxx xxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxx éx xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx 2., xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx 9. xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx Xxxx xxx Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx 2.x xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

Forskningsdiskussion
- Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx?
Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx (1919-2015) xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxx Xxxxx xxxxxx x xxx xxx Xxx Xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx xxx 1983 xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxx, xxx xxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xx xx ”xxxxxxxxx” xxxxxxxx, xx xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxx x Xxxxxxx. X xxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx; xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx, xxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxx xxx.
X xxx xxxxxxxx xxxxx Xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx x xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx, xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx xxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx éx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx éx xxxxxxx xxxxxx. X xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx Xxxx Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
Xxxxx xxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx Xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx (1930-1991), xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx Xxxx Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx x 1985 xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxx Xxx xxx Xxxxxxxxxx, xxxx xxx x Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx: Xxxx Xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxx 19:6) xxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxx: Xx xxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx? (Xxxxxxxx 19:3). Xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx – xxx xx xxx xxxx - xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx Xxxxxx xxx Xxxxx, xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx 6. xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xx, xx xxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxx Xxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Publikationsår: 2017

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxxx Xxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx? Xxxxxxxxéx xxx xxx xxxx.

2. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx?

Anbefalet litteratur:

Xxxxxx, Xxxxxx X.
Xxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxx
Xxx Xxxx: Xxxxxx Xxxxxxxxx, 1994

Xxxxxxx, Xxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1985

Xxxxxxxxxx, Xxxx (xxx)
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx Xxxxxx, x. 850-x. 1550: Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx, xxx xxx Xxxx
Xxxxxxxx: Xxxxxxx, 2003

Xxxxxxxx; Xxxxx
Xxx, Xxx, xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx, 1987

Xxxxx, Xxxx
Xxx Xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1983

Xxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx: Xxxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx, 500-900
Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx, 1981
    Biografier          

www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

3.236.221.156