Historiens Verden  
     Forside        Log ind          
  
   Historie    Verdens historie    Europas historie    Tidlig middelalder    Højmiddelalder    Senmiddelalder   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  

Xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx, xxxx xx xx xxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx 12. xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

Kvinder i middelalderen
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxx xxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx. Xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxx xxxx xxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx. X xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx 20. xxxxxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx xx xx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxx xxxxxx, xx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx (”xxxxx xxxxxx”). Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxx. X xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxx xx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx.
Xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xx xxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxx xxxx, xx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx. X xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx.

Kvindernes politiske, økonomiske og religiøse muligheder
Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxx – xxxx xx xxxxxxx xxxx – xxxx. Xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx - xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx x xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx - x xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx - xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx. Xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx. Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 20. xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx, xx x xxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxx xx 1300 xxx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxx 100 xxxxxx xxx xxx xx 86, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx 14 xx xxx xxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx 86 xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xx xx xxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx x xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx, xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx.
Xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx).

Hildegard af Bingen
Xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx. Xxx xxxx xxxx x 1098 xx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxx x xx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx Xxx. Xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx Xxxxx. Xxx xxxxxx x xx xxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxōxēxḗx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxx xxx xx xx xxxxxx xxx Xxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx Xxxxx xxxx x 1136, xxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx.
X 1141 xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxxxx x Xxx xxxxx xxxxx xxx Xxx xxx Xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx, xxxx xxx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx – xxxx xxxxx – xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx, xxxx xxx xxx, xxx xx xx xxxxx, xx xxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxx xx xxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx x xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xxxx xxx xxx x xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx. Xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X 1140’xxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx 3. xxxxxxx Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx, xx xxx xxx xx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx 3. x 1147 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx.
X 1151 xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx, xxxxxx xxx xxx x 1179, xx xx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx x xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxx, xxx xxx xxx Xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxx 12. xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx. X xx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxx xxxx xx xx xxxxx Xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Eleanor af Aquitanien
Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx. Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 1122 xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxx xxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
X xx xxxxx xx 16 xx xxxxxxx xxx xxx xxx, xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xx xxxx Xxxxxx 6. xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 7. Xxxxxx 6. xxxxxx xx, xx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxx x 1137 xxxx xxx Xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx Xxxxxx 7.
Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx 12. xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx 7. xxx xxxxx xxxxxxxxxxx; Xxxxxxx xx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxx, xxx Xxxxxx 7. xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx 7. xxxxxxxxxx xxxx xx, xxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxx Xxxxxxx. Xxx xxx xxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx, xxx xxx xxx xx xxxxx xxx xx ”xxxxxx”, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx. X 1140’xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 7. xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx 2. Xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx, xx Xxxxxx 7. xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxx 2. Xxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx Xxxxxx 7. xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xx, xxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx x 1150, xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx 7. xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx x 1152 xx xx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxx 7. xxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X 1152 xxxxxx xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx – xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx x 1154, xxxxxxxxx xxx xxxx xxx Xxxxxx 2. xx Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx 2. xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx Xxxxxx 7. Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx 2. xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx Xxxxxx 2. xxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx, xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxx Xxxxxx 2., xxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx Xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxx, Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx, xx xxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx x Xxx 2. Xxxxxxx.
Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx 2.x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx 2. xx xxxxx Xxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx x xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx, xxxx Xxxxxx 2. xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxx 2. xxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxx xxxx, xx xxxxx xxx xxx x xxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx 2. xxxx xx x 1173, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxx x 1189, xxx Xxxxxx 2. xxxxxxxx x xxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxx xxxxx xxx, xx xxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx. Xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx x 1173, xxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx Xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx 2. xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxx. Xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxxx.
Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xx Xxxxxx 2. xxxx x 1189, xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxx xx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx, xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx. Xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxx. Xxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx x 1190’xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx x 1204.
Xxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxx xx xxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx. Xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxx xxxx.

Publikationsår: 2015

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ”xxxxxxx” xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx?

2. Xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx?

Anbefalet litteratur

Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx
Xxxx Xxxxx xxx Xxxx Xxxx: Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx
Xxxxxxxx & Xxx Xxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1987

Xxxxx, Xxxx
Xxxx xx Xxxxx: Xxxxx xx Xxx xxx Xxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxxx, XX: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1996

Xxxxxxxx, Xxxxxx
Xxxxxxxxx xx Xxxxxx: X Xxxxxxxxx Xxxx
Xxx Xxxx: Xxxxxxxxx, 1998

Xxxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxxxx xx Xxxxxx. Xx Xxxxx xxx Xxxx xxxx
Xxxx, 1995

Xxxxxxxx, Xxxxxxx
Xxx xxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxx, 1992

Xxxxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx Xxxxxx. Xxx xxxxxxx Xxx
Xxxxxxx Xxxxxx, 1998

Xxxx, Xxxxx Xxxxxx
Xxx Xxxx xxx xxx Xxxxxx: Xxxxx, Xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx-Xxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx, 1987
          Kilder    
www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

3.236.221.156