Historiens Verden  
     Forside        Log ind          
  
   Historie    Verdens historie    Europas historie    Tidlig middelalder    Højmiddelalder    Senmiddelalder   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


Om Sankt Augustin
Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx 4. xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx 5. xxxxxxxxxx x.x.x. Xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, xx xx xx x xxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx 43 xx xxxxxx. Xxx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x, xxx xxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xx xxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx. Xxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx x 4. xx 5. xxxxxxxxxx.
Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxx x 428 xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxx Xxxxxxxx. Xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Augustins liv
Xxxxxxxx xxxx xxxx x 354 x.x.x. x xxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxx xx xx xxxxxxx xxx xxx xxxx Xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxx. Xxxx xx Xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx, xxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxx, xxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx 373 xx xxxx x 389.
Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x 4. xx 5. xxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxx Xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxx. X xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x xxx 3. xxxxxxxxxx x.x.x. Xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx Xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx Xxxxxx’ xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx Xxx xx Xxxxx xxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. X xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx Xxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx, xxx xxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxx, xxxxx Xxx, xxx xxx xxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx; xxx xxxx xx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx.

Augustin i Rom og Milano
Xxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x 383 xxx Xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx. Xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx Xxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx. X xxx xxxxx xx xxx 4. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx. Xxx Xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. 
Xxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx 4. xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx. Xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xx xx xx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x 390, xx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx 1., xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx, xx xxx xxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx x 11. xx 12. xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.
Xx xxx xxxxxx Xxxxxxxx x xx xx Xxxxxxxxx’ xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxx 3. xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx. Xxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx. Xxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx éx, xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxx xxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xx xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx. Xxxxxx xxx xxx Xxxxxx x 386, xxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. X Xxxxxx xxxx Xxxxxx xx xx xxxxxx Xxxxxxxxx’ xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xx Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx.
X xxxxxxxx 386 xxxxxxxxx Xxxxxxxx x xx xxxx xxx Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx. X xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxx x 387, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx. Xxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx x 388, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 391, xx xxx xxxxxx xxx Xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx x 395 xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx x 430, xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx; xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxx xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xx xxx xx xxxx xx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx, xx xxx xxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx; xx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx.
Xx xx Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x Xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxx xxx xxx xx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx, xx xx xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx. Xx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx 4. xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxx xxxxxxxx x Xxxxx x 314. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx? Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx ("xxxxxxxxxxx"). Xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx 5. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x, xx xx xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x, xx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx – x Xxxx xxxx – xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X 403 xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx Xxxxxxxx x 405 xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxx xxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx’ xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x Xxxxxx.

Publikationsår: 2015

Arbejdsspørgsmål:

1. X xxxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx? Xxxxxxxxéx.

Anbefalet litteratur:

Xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx)
Xxxxx Xxxxxx, 1. xxxxxx, 4. xxxxx (2007)

Xxxxx, Xxxxxx
Xxxxxxxxx: Xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxxx
Xx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxx, 1999

X’Xxxxxxx, Xxxxxx
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xx Xx. Xxxxxxxxx’x Xxxxxxxxxxx
Xxx Xxxx: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1996

Xxxxxxxxxx, Xxx & Xxxxxxx, Xxxxxx (xxx)
X Xxxxxx’x Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx’x Xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxx, 2003

Xxxxx, Xxxxx
Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx
Xxxxxxxxx: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1996

Xxxxx, Xxxxx
Xxxxxxxx xx Xxxxx
Xxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx (xxx. xxx. 2000)

Xxxxxxxx, Xxxxx
Xxxxxxxxx: X Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx
Xxx Xxxx: Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1986
    Biografier      Leksikon       

www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

35.172.111.71