Historiens Verden  
     Forside        Log ind          
  
   Historie    Verdens historie    Europas historie    Tidlig middelalder    Højmiddelalder    Senmiddelalder   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


Den religiøse situation i højmiddelalderens Europa
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx. Xxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx-xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx?
Xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx-xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxx, xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxx. Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx, xxxxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxx xxxxxxxxx xxxxxx – xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx.
X xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx. X Xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx x Xxxxxxx, xxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx: xxxx xxxxxxxx xxx xxx, xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx, xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx x xxxx. Xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx, xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx. Xxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx; xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xx xxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx 1000 xx 1300 xxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x 1182, xx Xxxxx Xxxxxx (1180-1223) xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x 1198 xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xxx 13. xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x 1290 xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx 1655 xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xx x Xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx. Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxx, xxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxx.

Markeringen af jøderne i Europa
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx Xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxx xx xx xx xxxxxx x Xxxxxx, xxxx xxx x xxx 20. xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx 68 xxx Xxx 4. Xxxxxxxxxxxxx x xx 1215, xxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx.
X Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx 13. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx Xxx 4. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx xxx 30. xxxxx 1218. Xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x 1253 xx Xxxxxx 3., xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx. X Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx 1275 xxxxxxxxx Xxxxxx 1. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxx xxx xxxx xxx xx, xxxx xxxx xxxxxxx. X Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx Xx xxxx xxxxxxx Xxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx.
X 1217 xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx (”xxxx”) xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X 1219 xxxxxxxxx xxxx Xxxxx Xxxxxx xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx x 1227, Xxxxx x 1231, Xxxxx x 1234, Xéxxxxx x 1246 xx Xxxx x 1254. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxxx 9., xxxxx xxxxx xxx Xxxxxx xxx Xxxxxxx (9. xxxx 1269). Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x Xxxx-Xxxxxxx x 1279 xx xxxx x Xxxxx x 1284. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx. Xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx xx xxxx xxx, xx xxxxxx xxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.
X Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx Xxx 4. Xxxxxxxxxxxxx. X 1218 xxx xxxx Xxxxxxxx 3. xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xx xxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxx xxxxxxxx Xxxxx (xx x Xxxxxxxxx x 1228, Xxxxxxx x 1234 xx Xxxxxxxx x 1325). Xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx Xxxxxxx 10. xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx 1263 xx xxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X 1268 xxxxxx Xxxx 1. xx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxx xxxxx (xxxx xxxxxxx). X Xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxx 3. (1390-1406) x 1405 xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x 1492 xxxx xxxxxx xx Xxxxxxx.
Xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx x Xxx, xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. X 1221-22 xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx τ (xxx), xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx-xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx Xxxx. X Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx 4. x 1257, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x 1360, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx Xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx.
X xxx xxxxx xxxxxx x Xxx xxxx-xxxxxxxx Xxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxx 13. xxxxxxxxxx; xx.x. xxxxxxxx x Xxxxxxx x 1267 (xxx. Xxxxxxx x Xxxxx) xx Xxxx xxxxx xx, xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx, Xxxxx xx Xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxx (Xxxxxxxx) x 1279 xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx x Xxxxxxxx x 1434, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx Xxxx (Xxxxxxx) (1401-1464) xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx), xxx xxxxxx xxx 1386 xxx 1456. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx x 1418, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxx.
Xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xx, xx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxx. Xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xx, xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxx xx xx.

Forfølgelsen af jøder - Korstogene
Xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxx xx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xx 1000 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xx xxx 11. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x 12. xx 13. xxxxxxxxxx.
Xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x Xxxxxx: xxxx Xxxxx 2.x xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx x 1095. Xxxx Xxxxx 2.x xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxx xxxx xxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx 3. xxx 1096, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx; xx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. X Xxxxx xxx xxx xxx 18. xxx 1096 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx 800; xxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.
Xx xxxxxxx x Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx 400 xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxx Xxxxx xxx 27. xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxx xxxx 1000 xxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx x Xöxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx 30. xxx 1096. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx, xx xxx xxx xxx xx xxxxxxx. X Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxx xxx Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx Xxxxxxxxxx.
Xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x 1097 xxxxxx xxxxxx Xxxxxx 4. xxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx 3. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxx 4. xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxx 1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xx Xxx 2. Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxx Xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx 1146 xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxx x xxxxxx-xxxxxxxxx 1146, xx xxx xxx xxx xx xxxx xx xxxxx. X Xöxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx x Xxxxx xx Xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x Xüxxxxxx.
Xxxxx Xxx 2. Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx x 1187 xxxxxxxx xxx Xxxxxxx x xxxxxx xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx x 1182 xxxxxx Xxxxxxxx 1. Xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x Xxx xxxx-xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx 1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xx 1188 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxx xx Xüxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x Xxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx 1.x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
X Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx Xxx 3. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx, xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x Xxx 3. Xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx x Xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxx, xxx x 1189 xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxx 1.x xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx Xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx xxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, xx xx xxx x xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx 150 xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxx 16. xxxxx 1190 xxxxx xx, xx xxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx, xx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xx xxxxx Xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xxx Xxxx xxx Xxxxxx x Xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxx xxx x xxxxxxxxx xx Xxx 1. Xxxxxxx, xx xxxx Xxxxxxxx 2. (1119-1124) xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 1199 xx 1250. Xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxx 3. xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

Jøderne og blodanklagen
Xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx. Xx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxxxx x 1144, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx x Xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx – xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx – xxx xxxxx: xx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx xxx Xxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xx Xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx x Xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx: xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx, xx xxx xxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.
X xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx Xxxx xxx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 9-xxxxx Xxxx, xxx xxxxxxxxx xxx 31. xxxx 1255, xx xxxx xxx xxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx 29. xxxxxx xxxxx xx. Xx xxxx xxxxxx xxx Xxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx. Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx 3. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx, Xxxxxxx, xxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X Xxxxxxxxx’ xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx. Xx xxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx’ Xxxx. Xx xxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx x 1235. Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx, xx xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xx x Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx x 1343, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx x 1235 xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx x Xxx xxxx-xxxxxxxx Xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x 1243 xxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx x Xxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx 4. xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx ,xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx 2.x xxxxx xxx xxxx Xxxxxxxx 4.x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx Xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx x Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx Xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx – xx xxxxxxxxxx – xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx. Xxx xx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx – xxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx – xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx, xx xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx.

Jøder og kristne
Xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx, xx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.
Xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx: xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
X xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx-xxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx Xxx 1. Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxx-xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx x Xxxxxx?
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx-xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxxxxxxxxx xx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx, xx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xx xxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx.
Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxx xx Xxx. Xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx, xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Publikationsår: 2017

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx?

Anbefalet litteratur:

Xxxx, Xxx
Kirken i senmiddelalderen. Tro, Praksis og Institutioner x Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, 2017

Xxxx, Xxx
Demografi og handel i højmiddelalderen x Xxxxxxxxxxxxxxxx: Xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, 2015

Xxxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxx, Xxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, xxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx
Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxx, 2005

Xxxxx, Xxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx xx xxx Xxx: Xxxxx xx xxx Xxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx & Xxx Xxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1999

Xxxxx, Xxxx X.
Xxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx: Xxx Xxxx xx xxx Xxxxxx Xxxx
Xxxxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1994

Xxxxxx, Xxxx
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx: Xxx Xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxx xxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxx Xxxxxxxéx
Xxxxxxxx & Xxx Xxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1999

Xxxxx, Xxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxx
Xxx Xxxx: Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, 1987

Xxxxx, Xxxxxx
”Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx: Xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx” x Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx 91 (1986), x. 592-613

Xxxxxxxxxx, Xxxxx
”Xxxxxx Xxxxxx: Xxxxx, Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx” x Xxxxx xx xxx Xxxx: Xxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx-Xxxx XxxXxx, x. 94-125
Xxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx, 1995

Xxxxxx, Xxxxx
Xxx Xxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxx: X Xxxxxx Xxxx
Xxxxxxxxxx: Xxxxxx Xxxxx Xxxxx, 1990

Xxxxx, X.X.
Xxx Xxxxxxxxx xx x Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxx: Xxxxx Xxxxxxxxx, 1987

Xxxx, Xxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx: Xxx Xxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx
Xxxxxxxxx: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1992

Xxxxxx, Xxxxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx: Xxxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxxx
Xxxxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 2007

Xxxxxxx, Xxxxxxx X. & Xxxx Xxxxxxxx
Xxx Xxxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxxxxx
Xxx Xxxx: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1053
    Biografier         Kilder    

www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

3.236.15.142