Historiens Verden  
     Forside        Log ind          
  
   Historie    Verdens historie    Europas historie    Tidlig middelalder    Højmiddelalder    Senmiddelalder   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  

X xxxxx xx xxx 11. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx Xxx xxxx-xxxxxxxx Xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxx xxxxx.

Kongedømmet Tyskland og investituren
Xxxxxxx xx 1000 xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xx xx xxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xx xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx Xxx xxxx-xxxxxxxx Xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx ”xxxxxx”. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx Xxxx xxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxx.
Xxx xxxx-xxxxxxxx Xxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxx xxx Xxxxxxxx x 1871.
Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx – x xxxxx xxxx xxxx, xxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxx xxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx, xx xxx xxx xxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx, xxx xxx xxx xxx éx xxxxxx x Xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxx xxx Xxxxx x xx 800 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx ”xxxxx xx”, xxxxx ”xxxxxxxx”. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx. X xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx, xxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Den gregorianske Reformbevægelse
Xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxx 11. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx Xxxxxx 7., xxx xxx xxxx xxx 1073 xxx 1085. Xxx xxx xxxxxx xxx Xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxx, xxx xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx.
Xxxxxxxxxx xx Xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx-xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx 11. xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxxx 3. xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx x 1049. Xxxxx xxxx xxx xxxxxx Xxx 9. Xxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxx 1054, xxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xx xxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x 1050’xxxx, xx xxxxxx Xxxxxx 3. xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxx 4. xxx xxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xx xxxxx.
X 1059 xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x Xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx x 1059. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx 7.x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx.

Pave Gregor 7. og Investituren
Xxx xxx xxxx xxx xxxx x 1073 xxx Xxxxxx 7. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxx. X 1075 xxxxxxxx Xxxxxx 7. xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxx xxxx-xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxx xxxx-xxxxxxxx Xxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxx. Xxx xxxx-xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxx xx xxxx xxxx xxx xxxx-xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxx.

Gregor 7. og konflikten med Henrik 4.
Xxxxxx Xxxxxx 4. xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx Xxxxxx 7. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx. Xxxxxx 4. xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx 4. xxx, xx Xxxxxx 7. xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx 7., xxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxx. Xxxxxx Xxxxxx 4. xxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxx xxx Xxxxxx 7., xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx 7. xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxxx, xxx x xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx, xxx x xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxx 4. xxx Xxxxxx: Xxx, Xxxxxx, xxxxx xx Xxxx xxxx, xxxxx xxx xxx, xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx: xxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxx Xxxxxx 7. xxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx 4. xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx 7. xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx 4.x xxxxxxxxxxx xx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxx, xx xxxxx xxx x xxxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Éx xxxx xxx xxx xx xxxxxxx Xxxxxx 4., éx xxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxx xx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xx. Xxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx. X Xxxxxx 4.x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx 4. xxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxx, xxxx xxx xxx x xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx x Xxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx Xxxxxx 4., xx xx xxxxxx xxx xxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 4. xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx 7.x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxx xx xxxxx xx x Xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxx xxxx Xxxxxxx x xxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx Xxxxxx 7. xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx. X xxx xxxx xxxxxxx xxx, xx xxx xx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx 7. xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx Xxxxxx 4. xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxx 4. xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx Xxxxxx 4. xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Investiturstriden fortsætter
Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx. Xx xxxxx xx xxx xxxxxx, xx Xxxxxx 7. xx Xxxxxx 4. xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx x 1077, xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx Xxxxxx. Xxxxxx 4. xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxxx 7., xx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx. X 1080 xxxx Xxxxxx 4. xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx Xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 4. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxx, xx x 1081 xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx x Xxxxxxx xx xxxxxx xxx Xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxx Xxxxxx 7. xxx xxxxx. Xxxxxx 7. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx 7. xxxxxx xxx xxx Xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx. Xxxxxx 4. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxx x 1084, xx xxx xxx xxxxx xxx xx xx xxxxx Xxxxxx 7., xxx xxxxxxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxx. Xxxxxx 7. xxxx xxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxx x 1085. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x Xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx 7., xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx 7. xxxx xxxxx xx x xxxxx x xxxx Xxxxxxx x xxx xxxxxxx Xxxxxxx.
Xxxxxx 7.x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xx x xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx 2., xxx xxxx xx xxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx 4., xxx xxxx x 1106. Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx 5., xxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Wormskonkordatet
Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxx xxxx-xxxxxxxx Xxxx, xxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx x Xxxxx. Xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx.
Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxx Xxxxxxxxxxx x Xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx x xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xx xx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxx xxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxx.
Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxx xxxx-xxxxxxxx Xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxx xxxx-xxxxxxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxx-xxxxxxxx xxxxxxx.

Publikationsår: 2015

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx?

2. Xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx?

3. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx 4. xxxx Xxxxxx 7.?

4. Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx?

5. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx/xxxxxxx xxxx?

Anbefalet litteratur:

Xxxx, Xxx
Kirken i senmiddelalderen. Tro, Praksis og Institutioner x Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, 2017

Xxxxxxxxxx, Xxx-Xxxxxx
Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx: Xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx xx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxx, 1988

Xxxxxxx, X.X.X.
Xxxx Xxxxxxx XXX, 1073-1085
Xxxxxx: Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1998

Xxxxxxxxxx, Xxxx
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxx xxx Xxxxx xx xxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxx: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1993
    Biografier         Kilder    

www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

3.236.221.156