Historiens Verden  
     Forside        Log ind          
  
   Historie    Verdens historie    Europas historie    Tidlig middelalder    Højmiddelalder    Senmiddelalder   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  

Xxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxx xxx xxxx xx xx xxx xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

Den kristnes liv i senmiddelalderen
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx, xxx xx Xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xx Xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx. X xxx xxxx xxxxxx Xxx éx xxxx xxx xxx – xxxxxxxxxxxxx – xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx; xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xx xx xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xx Xxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxx xx Xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxx xx Xxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxx xxx xxx xx xxxx xxxxxx. Xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx Xxxx xxxx. Xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx. Xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxx xx xxxx – xxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx.
Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx (”Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx”), xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx xxx Xxxx Xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx Xxx. Xxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxx ”xxxxxxxx” xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx), xxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxx xx xxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxx Xxx xx xxx xxxxx, xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxx Xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xx x Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxx xxx xx xx xx xxxx, xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxx xxx.
Xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx? Xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx Xxxx Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxx Xxxx Xxxxxx xxxxxx xx xxxx). Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xx Xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx Xxx 4. Xxxxxxxxxxxxx x 1215. Xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxx xx xxx xx xxxxx (xxxxxxxxxxxx). Xxx xx xxx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx (xx Xxxxxxxxx, Xxx xxxxx Xxxxxxxx). Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. X xxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

Antiklerikalismen
Xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxx, Xxx xxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xx xxxxxx; xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx (xxx. xxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx), xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx éx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx éx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx xxx, xxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxx xx Xxxxx, xx xx xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. X Xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx. X Xxxxxxxx xxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx x Xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x Xxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Strukturelle problemer
Xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xx, xx xxx xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxx xxx x xxx 14. xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
X xxxxx xx xxx 15. xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx. Xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx? Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx? Xxx, xxx x xxxxx xx xxx 15. xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx x Xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xx xxxx.
Xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxx xxxx x xxx 14. xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxx xxxxx Xxxxxx. X xxx 14. xx xxxxxx 15. xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx?
X 1377 xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx 11. xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxx Xxx. Xxxxxx 11. xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx, xx xxx xxx xxxx, Xxxxx 6., xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx 6. xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx 7., xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxx, xxx xxxxxxxx xxx Xxx xxxxx Xxxxxx xxxxx Xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxx 11. xxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x Xxxx x 1409, xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx: xx x Xxxx, xx x Xxxxxxx xx xx x Xxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx x Xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x 1414, xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxx x 1417 xx xxxxx xxxx Xxxxxx 5. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx 1430’xxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxx 5., xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxx xxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx 16. xxxxxxxxxx, xx Xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xx. Xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx? Xxx xxx xxxxx x Xxx? Xxx xxx Xxxxxxx? Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx?

Den nyere forskning
Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx.
Xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xx xx 10.000 xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx 16. xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx), xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx 1478 xx xxxxxx xxxx xxx x 1510. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxxx xx xxx - xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xx xx xxxxx xxx xxx xx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx xx xx xxx xxx xx xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx Xxxxxx xxxxxx xx xxxx. Xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxx Xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxx.

Lægmandsfromheden
Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxx xxx xx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x 12. xx 13. xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx 15. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx. Xxxxxx xxx, xx xxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. X 1522 xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx, xx xxx xxx xxxxxx xx Xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xx, xxxxx xx xxx xxxx xx.
Xxx x xxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx., xxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxx, xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx.
X xxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x 1380'xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxx ”xxxxxxx xxxxxxx”. Xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxx (1340-1384) xx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxx x Xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx (”Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx”). Xxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxx x xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxx xx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxx 14. xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xx xxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxx 14. xx xxxxxxxxx xxx x xxx 15. xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx Xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx Xxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx x 1415. Xxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xx x xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx, xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Publikationsår: 2017

Arbejdsspørgsmål:

1. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx?

Anbefalet litteratur:

Xxxx, Xxx
Kirken i senmiddelalderen. Tro, Praksis og Institutioner x Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx, 2017

Xxxxxxx, X. X.
Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxx, x. 1215-1515
Xxxxxxxxx, 1994

Xxxxx, Xxxx xxx
”Xxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx” x Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx, 1400-1600: Xxxx Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxxxx (xxx) Xxxxxx X. Xxxxx Xx. 2 xxxx
Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx, 1994/1996

Xxxxx, Xxxxx
Xxx Xxxxxxxxx xx xxx Xxxxxx: Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx, x. 1400-x.1580
Xxx Xxxxx, 1992
Xx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx.
    Biografier          

www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

3.236.221.156